Hotline

+32 (0)85 24 17 30

Autologe therapieën

De bekendste is IRAP, waarvan het origineel werd ontwikkeld door het Duitse bedrijf Orthogen. Om redenen van efficiëntie hebben wij ervoor gekozen u alleen het origineel aan te bieden (dat vaak geavanceerder is dan de kopieën!).

De IRAP-techniek bestaat uit een zeer speciale injectiespuit (met microkorrels) waarmee bloed van de te behandelen patiënt kan worden afgenomen. Dit wordt 24 uur in een incubator bewaard. Tijdens de incubatie wordt het bloed van de patiënt omgevormd en ontwikkelt het stoffen die gunstig zijn voor de genezing. Na de 24 uur incubatie wordt het bloed gecentrifugeerd om de rode bloedcellen van het serum te scheiden. Het is dit laatste dat, na herinjectie in de patiënt, ontstekingsprocessen zal bestrijden en de celontwikkeling zal bevorderen en zo de genezing zal bevorderen.

34
orthogen veterinary osteokin

Dezelfde fabrikant biedt ook een systeem (Osteokine) aan voor de verrijking van bloedplaatjes door bloed af te nemen van de te behandelen patiënt. Het proces induceert een verhoging van de trombocytenconcentraties, wat ook het genezingsproces bevordert!

Geïnteresseerd in autologe therapie?

Neem dan contact met ons op!

Dit kan u interesseren

horse eye

Aerosol therapie

De Nebul, de referentie in veterinaire aërosoltherapie.
Deze techniek werd meer dan 20 jaar geleden ontwikkeld met hulp van de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit van Luik en meer bepaald door Professor Lekeux.

Meer informatie
laser

Lasertherapie

Lasertherapie, of “fotobiomodulatie”, is het gebruik van specifieke golflengten van licht (rood en nabij infrarood) voor therapeutische doeleinden. De verkregen resultaten kunnen een vermindering van de genezingstijd en van de pijn, een verhoogde microcirculatie van het bloed en een vermindering van het oedeem omvatten.

Meer informatie