Hotline

+32 (0)85 24 17 30

Diergeneeskundige therapie

Er bestaat een reeks van “niet-medicamenteuze therapieën” waarin we vandaag voor u hebben geïnvesteerd. Het indrukwekkendste tot nu toe is lasertherapie en de spectaculaire resultaten daarvan! Maar wij bieden u ook aërosoltherapie (Nebul, onze eigen technologie ontwikkeld in samenwerking met de Faculteit van Luik), shockwavetherapie, radiofrequente golftherapie en autologe therapieën (IRAP, enz…).

De technologische evolutie en het onderzoek dat in vele faculteiten over de hele wereld wordt verricht, bieden ons vandaag de mogelijkheid om therapeutische hulpmiddelen voor te stellen als aanvulling op of soms zelfs ter vervanging van geneesmiddelentherapieën. 

Extra informatie nodig ?

Neem contact op
laser

Lasertherapie

Lasertherapie, of “fotobiomodulatie”, is het gebruik van specifieke golflengten van licht (rood en nabij infrarood) voor therapeutische doeleinden. De verkregen resultaten kunnen een vermindering van de genezingstijd en van de pijn, een verhoogde microcirculatie van het bloed en een vermindering van het oedeem omvatten.

Meer informatie
horse eye

Aerosol therapie

De Nebul, de referentie in veterinaire aërosoltherapie.
Deze techniek werd meer dan 20 jaar geleden ontwikkeld met hulp van de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit van Luik en meer bepaald door Professor Lekeux.

Meer informatie
ah 100 dispositif monopolaire de radiofréquence cap res pour petits animaux

Radiofrequentie fysiotherapie

INDIBA® Animal Health gebruikt monopolaire CAP/RES radiofrequentietechnologie met een constante frequentie van 448 kHz, waardoor het unieke eigenschappen heeft om thermische en subthermische effecten te genereren die weefselherstel en genezing versnellen.

Meer informatie
shockwave

Shockwave therapie

De schokgolftechniek is al geruime tijd bekend en wordt gebruikt in de menselijke sportgeneeskunde en de paardengeneeskunde! Talrijke therapeutische toepassingen worden voortdurend ontwikkeld!

Meer informatie
horse running on a track in motion

Autologe therapieën

De bekendste is IRAP, waarvan het origineel werd ontwikkeld door het Duitse bedrijf Orthogen. Om redenen van efficiëntie hebben wij ervoor gekozen u alleen het origineel aan te bieden (dat vaak geavanceerder is dan de kopieën!).

Meer informatie
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.