Aangezichtstrauma bij huisdieren: behandeling en beheer

 

Verkeersongevallen, vallen van grote hoogte, ballistisch trauma, dierenmishandeling, honden en katten zijn vaak het onderwerp van aangezichtstrauma. Deze verschillende oorzaken worden afzonderlijk behandeld naargelang hun geschatte klinische belang. Hoe kunnen ze het best behandeld worden?

Het eerste waar men op moet letten bij gezichtstrauma is schade aan de luchtwegen en het cardiovasculaire systeem. Moeizame ademhaling is een veel voorkomend symptoom van aangezichtstrauma. In sommige gevallen kan het nodig zijn een ventilator en een zuurstofconcentrator te gebruiken.

Aanvullende zuurstof wordt aan patiënten verstrekt via maskers, sondes en zuurstofkooien. Nadat de ademhalingsfunctie met de beademingsmachines in evenwicht is gebracht, kan de zuurstofsaturatie worden gemeten, waaruit blijkt of er schade is.

Als ook het cardiovasculaire kanaal beschadigd is, moet eerst de temperatuur van de patiënt worden gemeten om te zien of de cardiovasculaire vulling in orde is om de toestand ervan te controleren.

Vervolgens moet de rest van het lichaam van het dier worden geanalyseerd en kan zo nodig een antibioticatherapie worden voorgeschreven.

Het is belangrijk om de rest van het lichaam van uw patiënt te controleren, aangezien breuken en ontwrichtingen van welke aard dan ook kunnen optreden als gevolg van een aangezichtstrauma. Afhankelijk van het geval kan aanvullend radiologisch onderzoek nodig zijn.

Optimale zorg voor de gezondheid van de dieren!