Homel > Medische Beeldvorming > Radiologie> Mobiele Radiologie

Radiologie Mobile

Onze klant en die ter plaatse gaan om paarden te behandelen kiezen voor een draagbare generator, hetzij op batterijen, hetzij met aansluiting op het elektriciteitsnet. Hiervoor bieden wij enerzijds de oplossing van de firma Giert aan en anderzijds de oplossing OEM van Examion. Deze laatste heeft een generator op batterijen die meer dan 100 röntgenbeelden kan maken zonder heroplading.

Dans la gamme Gierth, nous avons opté pour 4 générateurs :  HF 80/20 – TH 90/30 – RHF 200 et le HF 400.

Pour les générateurs sur batterie, le champion est notre Examion 20BT Plus


Alle röntgentoebehoor (kleding, cassettes, schermen, film, negatoscoop enz....) zijn beschikbaar in onze shop!


Voir la gamme radiologie portable complète >>

Odoo - Echantillon n°1 pour trois colonnes
Odoo - Echantillon n°1 pour trois colonnes
Odoo - Echantillon n°1 pour trois colonnes
Odoo - Echantillon n°1 pour trois colonnes
Odoo - Echantillon n°1 pour trois colonnes
Odoo - Echantillon n°1 pour trois colonnes